Duitsland in Europa 1918 - 1991

Vraag: 1 van 10
Score : 0

Ben jij goed voorbereid op je examen geschiedenis over Duitsland? Beantwoord de vragen en test je kennis.