De watersnood

Vraag: 1 van 10
Score : 0

In 1953 worden Zeeland, delen van Zuid -en Noord-Holland en Brabant getroffen door de watersnoodramp. Duizenden mensen en dieren komen om en veel mensen raken hun huizen met al hun bezittingen kwijt. Wat weet jij over deze ramp? Test je kennis in de quiz.