De Hanze

Vraag: 1 van 10
Score : 0

De Hanze is in de Middeleeuwen hét centrum van de Nederlandse handel. Wat weet jij van dit handelsverbond?

  Naar de quiz