Michiel de Ruyter

Vraag: 1 van 10
Score : 0

De naam van Michiel de Ruyter is onlosmakelijk verbonden met de zee. In de 17e eeuw wint hij talloze zeeslagen. Wat weet jij van deze zeeheld?