Spelling: Engelse werkwoorden

Vraag: 1 van 10
Score : 0

Je gebruikt de hele dag Engelse woorden. Maar welke regels gelden er bij het vervoegen van Engelse werkwoorden in het Nederlands? Bekijk de Clipphanger en beantwoord de vragen!