Pesten

Vraag: 1 van 10
Score : 0

Op veel scholen wordt gepest. Maar als iedereen lief is voor elkaar, wordt het veel gezelliger in de klas!