Cultuurshock

Vraag: 1 van 10
Score : 0

Elk land heeft zijn eigen tradities en gewoontes. Weet jij welke gewoonte bij welk land hoort?