Snapje: Pi

Vraag: 1 van 10
Score : 0

Pi wordt gebruikt in de wiskunde om iets uit te rekenen. Maar wat reken je eigenlijk precies uit met pi? En waar staat het voor?

Bekijk de video en beantwoord de vragen!