Spelling: dan of als?

Vraag: 1 van 10
Score : 0

Weet jij wanneer je in een zin dan en als gebruikt? Bekijk de video en beantwoord de vragen!